مرد شکاک فرزند و همسرش را در خواب کشت

مرد جنایتکارکه به خاطر سوءظن همسر و فرزند خردسالش را به قتل رسانده بود پس از محاکمه به قصاص و زندان محکوم شد.
۱۶ مرداد سال ۸۹ ماموران پلیس آگاهی شهرستان فسا در جریان مرگ مشکوک زن جوانی و کودک خردسالش قرار گرفتند. ماموران پس از حضور در محل با جسد زهرا ۲۸ ساله و فرزندش بر روی تختخواب روبرو شدند.

وسایل خانه بهم ریخته بود و هیچ آثاری از درگیری بر روی بدن قربانیان دیده نمی شد. تیم جنایی در ابتدا فرضیه قتل با انگیزه سرقت را مطرح کردند اما مرد صاحبخانه در بازجویی ها گفت : همسرم زن تنبلی بود و هیچ وقت خانه را تمیز نمی کرد. هیچ سرقتی صورت نگرفته و خانه ما همیشه به این صورت است.

پس از بررسی های اولیه جسد قربانیان برای تعیین علت مرگ به پزشکی قانونی منتقل شد. کارشناسان پزشکی قانونی پس آزمایشات تخصصی علت مرگ مادر و کودک را فشار بر روی گردن و خفگی اعلام کردند.

در حالی که انگیزه این جنایت هنوز نامشخص بود ماموران به اظهارات متناقض پدر خانواده به نام سعید مشکوک شدند. سعید مدعی بود همسر و فرزندش به خاطر خوردن میوه سمی کشته شده اند.

کارآگاهان تحقیقات را بر روی سعید متمرکز کرده تا اینکه مرد جوان سرانجام لب به اعتراف گشود و گفت : من به دلیل اینکه همسرم به کارهای خانه نمی رسید او را کشتم.

سرانجام پرونده متهم با صدور کیفرخواست به دادگاه کیفری استان فارس فرستاده شد.

متهم در جلسه محاکمه با اعتراف به جرم خود گفت : یک روز که با همسرم درگیر شده بودیم او مدعی شد با مردی ارتباط پنهانی دارد . این موضوع مرا آزار می داد . شب حادثه تصور کردم آن مرد به خانه ام آمده است. سریع خود را از محل کارم به خانه رساندم. اما همسر و فرزندم خواب بودند. در این لحظه تصمیم گرفتم برای همیشه خود را از این شک رها کنم. به همین خاطر همسر و فرزندم را خفه کردم.

قضات دادگاه کیفری پس از محاکمه سعید اورا به خاطر قتل همسرش به قصاص و به خاطر قتل فرزندش به زندان محکوم کردند.

مطالب مشابه را ببینید!