دختری که شبیه پری دریایی است!+عکس

سندرم “Sirenomelia” یا معادل فارسی آن پری دریایی نوعی ناهنجاری مادرزادی است که پاهای نوزاد به هم جوش می خورد و نوزاد تقریبا شبیه به پری دریایی می شود.

این مورد یک در هر صد هزار تولد است که معمولا نوزاد را در روز دوم تولد از بین می برد.

حال تصاویری از یک دختر کوچک را می بینید که خوشبختانه زنده مانده است و بعد از عمل جراحی توان راه رفتن را پیدا کرده است.

دختر پری دریایی

پری دریای

دختر زیبا

دختر پری دریایی

دختر

 

مطالب مشابه را ببینید!