شکل عجیب دماغ این خانمها!! +عکس

زنان قبیله آپاتانی در اواسط قرن بیستم از یک سری ذکمه ها در بینی های خود استفاده می کردند تا با این کار چهره خود را زشت کرده و از حمله ی افراد قبایل دیگر به قبیله ی خود در امان بمانند اما با گذشت دهه ها از این رسم، دیگر این کار در این قبیله منسوخ شده است.

شکل عجیب دماغ این خانمها


شکل عجیب دماغ این خانمها شکل عجیب دماغ این خانمها شکل عجیب دماغ این خانمها شکل عجیب دماغ این خانمها شکل عجیب دماغ این خانمها شکل عجیب دماغ این خانمها

 

مطالب مشابه را ببینید!