مجله تاپ ناز / مطالب جالب / ✈️ گردشگری / در این محل دریا شکافته میشود!+تصاویر

در این محل دریا شکافته میشود!+تصاویر

 شکاف دریا,شکافته شدن دریا

دو بار در سال بین فوریه و ژانویه در نزدیکی جزیره چیندو یکی از بزرگترین جزایر کره جنوبی آب به حدی فروکش میکند که جاده ای به طول حدودا 3 کیلیومتر از زیر آب ظاهر میشود. عرض این جاده طبیعی از 3 تا 10 متر متفاوت است و ساکنان جزیره میتوانند با پای پیاده از وسط دریا عبور کنند…

 پديده شكافته شدن دريا,جزیره چیندو

پديده شكافته شدن دريا,جزیره چیندو

پديده شكافته شدن دريا,جزیره چیندو

پديده شكافته شدن دريا,جزیره چیندو

پديده شكافته شدن دريا,جزیره چیندو

Xبستن تبليغ
دیگر صفحات سایت را هم ببینید