بازار سکه در سرازیری قیمت

سکه

بازارسکه در هفته قبل نیز دستخوش نوسان یا به عبارت بهتر کاهش قیمت شد و بعد از صعود تا بهای ۱ میلیون و ۳۰۵ هزار تومان، در مسیر کاهشی قرار گرفت و تا سطح ۱ میلیون و ۲۶۵ هزار تومان در آخر هفته پایین آمد.

بنابراین گزارش، بازار سکه روز شنبه را با بهای ۱ میلیون و ۲۸۰ هزار تومانی سکه طرح امامی و نرخ ۱ میلیون و ۲۷۰ هزار تومانی طرح قدیم به پایان رساند و این در حالی است که بهای سکه در روز یکشنبه در کنار تغییرات نرخ ارز، شاهد افت ۲۵ و ۳۰ هزار تومانی بود.

در روز یکشنبه قیمت نیم و ربع سکه شاهد کاهش ۱۵ و ۸ هزار تومانی بود و از بهای ۶۴۰ هزار تومان روز شنبه به ۶۲۵ هزار تومان وربع سکه از قیمت ۳۲۳ هزار تومان به ۳۱۵ هزار تومان نزول کردند.

سکه ۱ گرمی در این دو روز با بهای ۱۷۸ هزار تومان در بازار معامله شد.

این گزارش حاکیست،روز دوشنبه بازار سکه درکنار تغییرات نرخ ارز شاهد رشد قیمتها بود، به گونه ایی که بهای سکه بهار آزادی در طرح قدیم و امامی با افزایش ۴۷ و ۵۰ هزار تومانی، به ۱ میلیون و ۲۸۷ هزار تومان و ۱ میلیون و ۳۰۵ هزار تومان رسید.

در این روز بهای نیم سکه تا سطح ۶۴۲ هزار تومان و ربع سکه تا بهای ۳۲۵ هزار تومان بالا آمد که نشانگر افزایش ۱۷ و ۱۰ هزار تومانی این سکه ها بود.

سکه ۱ گرمی نیز با رشد ۷ هزار تومانی و بهای ۱۸۵ هزار تومان در بازار معامله شد.

براساس این گزارش،از روز سه شنبه بازار سکه با کاهش قیمت دوباره ی سکه ها مواجه شد و بهای سکه طرح امامی و قدیم تا سطح ۱ میلیون و ۲۷۷ هزار تومان و ۱ میلیون و ۲۷۰ هزار تومان در روز سه شنبه پایین آمد.

قیمت نیم سکه و ربع در این روز شاهد کاهش ۵ و ۲ هزار تومانی و سکه ۱ گرمی افت ۳ هزار تومانی بود.

بنابراین گزارش، بازار سکه روز چهارشنبه را نیز شاهد افت قیمت انواع سکه بود بطوریکه سکه بهار آزادی در این روز، در طرح قدیم و امامی با کاهش ۱۰ هزار تومانی، با بهای ۱ میلیون و ۲۶۰ هزار تومان و ۱ میلیون و ۲۶۷ هزار تومان به فروش رسید.

نیم سکه و ربع هم با افت ۷ و۳ هزار تومانی،با بهای ۶۳۰ و ۳۲۰ هزار تومان و سکه ۱ گرمی با کاهش ۱ هزار تومانی، با نرخ ۱۸۳ هزار تومان در بازار معامله شدند.

گفتنی است، قیمت سکه در روز پنج شنبه با وجود رشد بهای جهانی طلا، نسبت به روز گذشته تغییر محسوسی نداشت و تنها سکه طرح قدیم ۲ هزار تومان افزایش و سکه طرح امامی ۲ هزار تومان کاهش یافت.

شایان ذکراست، افت بهای ارز در بازار و اعلام خبرهایی برای پیش فروش سکه از مهمترین عوامل کاهش بهای سکه در هفته گذشته بود.

باشگاه خبرنگاران

مطالب مشابه را ببینید!