این دختر چینی استعداد عجیبی دارد +عکس

یک دختر چینی اهل استان هیبی از استعداد ویژه‌ای برخوردار است؛ وی می‌تواند با هر دو دست خود به طور همزمان بنویسد.چن سیوان می‌تواند با دو دست به شکل همزمان بنویسد؛ این نگارش می‌تواند به زبان‌های مختلف باشد.این دختر ۲۴ ساله در دوران دبیرستان به شکلی تصادفی متوجه این توانایی شد و در حال حاضر به عنوان یک مترجم زبان انگلیسی به چینی مشغول به کار است.

دختر چینی

دختر چینی
دختر چینی
مطالب مشابه را ببینید!