پرتاب حلقه به فضا بدلیل نفرت از همسر

موشک فضایی

پرتاب حلقه ازدواج به اعماق فضا به خاطر نفرت از همسر!

يك زن نيوزيلندي براي خلاصي از حلقه ازدواج پس از جدايي از همسرش، آن را از طريق يك موشك به فضا پرتاب كرد!

پيشنهاد پرتاب حلقه ازدواج به فضا توسط يك موشك خانگي از سوي برادر اين زن كه ازدانشمندان طراحي و ساخت موشك است، ارائه شد.

دقيقا مشخص نيست كه موشك تا چه ارتفاعي پرواز كرده است، اما با توجه به دومين انفجار در مخزن موشك، نيروي محركه لازم براي حركت موشك در ارتفاع بالاي جو را فراهم مي كند./ایسنا

مطالب مشابه را ببینید!