مجله تاپ‌ناز‌

بیمه‌ی شخص ثالث چیست؟ و تخفیف‌ سوابق بیمه‌ شخص ثالث

در این بخش اطلاعاتی در مورد بیمه شخص ثالث خودرو و تخفیف های سالانه آن را ارائه کرده ایم و اگر خودروی شخصی دارید نیاز است که در مورد بیمه خودروی خود اطلاعات کاملی داشته باشید.

شخص ثالث خودرو و تخفیف های بیمه شخص ثالث

سوابق بیمه‌ی شخص ثالث و عدم دریافت خسارت در میزان حق بیمه‌ای که باید به شرکت بیمه پرداخت شود، موثر است. اما این سابقه عدم دریافت از بیمه چه تأثیری در تخفیف حق بیمه دارد؟  سوابق بیمه‌ی شخص ثالث و عدم دریافت خسارت، یکی از عوامل مؤثر در تعیین حق بیمه‌ی شخص ثالث است.

عدم دریافت خسارت که می‌تواند ناشی از تصادف نکردن یا مراجعه نکردن به بیمه در زمان تصادف باشد، یکی از عوامل موثر در تعیین قیمت حق بیمه است.

بیمه‌ی شخص ثالث چیست؟

بیمه‌ی مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری را بیمه‌ی شخص ثالث می‌گویند. طبق قانون، بیمه‌ی شخص ثالث این نوع بیمه‌ی مسئولیت، شامل خسارت‌های مالی و بدنی می‌شود. منظور از خسارت بدنی، هر نوع دیه یا ارش ناشی از صدمه، شکستگی، نقص عضو، ازکارافتادگی (جزئی یا کلی ـ موقت یا دائم) یا دیه‌ی فوت شخص ثالث به سبب حوادث مشمول بیمه، موضوع این قانون است. هزینه‌ی معالجه نیز چنانچه مشمول قانون دیگری نباشد، جزء تعهدات بیمه‌ی موضوع این قانون خواهدبود.

منظور از خسارت مالی، زیان‌هایی است که به سبب حوادث مشمول بیمه‌ی موضوع این قانون به اموال شخص ثالث وارد شود. این بیمه برای همه رانندگان وسایل نقلیه اجباری است و باید هزینه‌ی بیمه بر اساس نوع وسیله مورد استفاده و کسر میزان تخفیف‌هایی که بر اساس عدم دریافت خسارت و دیگر موارد اعمال می‌شود، به شرکت بیمه پرداخت شود.

بیمه‌ی شخص ثالث چیست؟ و تخفیف‌ سوابق بیمه‌ شخص ثالث

این بیمه، قانون خاص خود را دارد که می‌توانید آن را در صفحه‌ی قانون بیمه‌ی شخص ثالث بیمه مرکزی مشاهده کنید. بیمه‌ی مرکزی هر ساله نرخ بیمه‌ی شخص ثالث را بر اساس مبلغ دیه اعلامی از طرف قوه قضائیه مشخص و میزان خسارت‌دهی و تصادفات هر وسیله نقلیه را اعلام می‌کند. هزینه‌ی بیمه‌ی شخص ثالث سال ۹۵ پیش از این توسط بیمه مرکزی اعلام شد که این قیمت به خاطر افزایش قیمت دیه، گران شده است.

اما چیزی که باید رانندگان قبل از محاسبه‌ی حق بیمه برای خود در نظر بگیرند تخفیف‌هایی است که بر اساس سوابق خوش و عدم دریافت خسارت از یکی از شرکت‌های بیمه به رانندگان داده می‌شود.

تخفیف‌های سوابق بیمه‌ی شخص ثالث

شما بر اساس سال‌هایی که خسارت دریافت نکنید، در زمان تمدید، تخفیفی به شما تعلق می‌گیرد. به عنوان مثال در سال اول اگر خسارت دریافت نکنید، سال دوم ۱۰ درصد تخفیف دریافت می‌کنید و اگر در سال دوم هم باز بابت بیمه‌ی شخص ثالث خودروی خود خسارت دریافت نکنید سال سوم ۱۵ درصد تخفیف خواهید داشت.

بیمه‌ی مرکزی قواعدی را برای دریافت تخفیف بر اساس عدم دریافت خسارت مشخص کرده است که به شرح زیر است:

سال دوم ۱۰ درصد تخفیف

سال سوم ۱۵ درصد تخفیف

سال چهارم ۲۰ درصد تخفیف

سال پنچم ۳۰ درصد تخفیف

سال ششم ۴۰ درصد تخفیف

سال هفتم ۵۰ درصد تخفیف

سال هشتم ۶۰ درصد تخفیف

سال نهم و بیشتر ۷۰ درصد تخفیف

مطالب مشابه را ببینید!