زنی که به عنوان مرد به جبهه رفت +عکس

زنی که به عنوان مرد به جبهه رفت +عکس

حقیقت هیچ وقت پشت ابر نمی ماند و همیشه چشمان تیز بینی در پی یافتن و کشف اسرار هستند.ممکن است زمانیکه به عکس های جنگ جهانی اول مربوط به  کاپیتان آلبرت آرتور چپمن  از رزمندگان دلاور نیوزلندی نگاه می کنید حضور افسر جوان را در کنار وی نادیده بگیرید .

اما کارشناسان جنگ با بررسی هایی که انجام دادند متوجه شده اند که این افسر جوان یک زن است.

حضور یک زن در کنار کاپیتان چیمن کنجکاوی آنها را برای یافتن ارتباط این دو با یکدیگر برانگیخته است.اما نتایج مطمئنی هنوز در دست نیست.

البته هویت اصلی این زن شجاع که پا به پای مردان در جنگ تلاش می کرده هم چنان نامعلوم است.

زنی که به عنوان مرد به جبهه رفت +عکس
زنی که به عنوان مرد به جبهه رفت +عکس

زنی که به عنوان مرد به جبهه رفت +عکس
زنی که به عنوان مرد به جبهه رفت +عکس
زنی که به عنوان مرد به جبهه رفت +عکس
زنی که به عنوان مرد به جبهه رفت +عکس

مطالب مشابه را ببینید!