مهناز افشار با حمایت از مادر شوهرش وارد فعالیت انتخاباتی شده؟

مهناز افشار

مادر شوهر مهناز افشار کاندید مجلس شورای اسلامی شد.شایعاتی به گوشی می رسد که مهناز افشار وارد فعالیت های انتخاباتی شده و از مادر شوهرش حمایت می کند.

فعالیت انتخاباتی مهناز افشار بازیگر کشورمان

مهناز افشار تازه ترین پست اینستاگرام خود را به اخبار انتخاباتی و یک تکذیبیه درباره آن اختصاص داد. مهناز افشار بازیگر مشهور سینما با انتشار پستی در اینستاگرام خود اخبار پخش شده در شبکه های اجتماعی درباره پذیرش مسئولیت ستاد تبلیغاتی سوسن صفاوردی مادر همسرش را تکذیب کرد.

مهاز افشار با حمایت از مادرشوهرش وارد فعالیت انتخاباتی شده؟

 

این بازیگر سینما در توضیحی در این خصوص نوشت: همچنان در کانون اخبار دروغین رنگارنگ هستم، اینجانب مهناز افشار هیچ گونه فعالیت انتخاباتی نخواهم داشت و تمام اخبار در این زمینه کذب محض است.

 

شایان ذکر است مدتی پیش شایعاتی منتشر شده بود مبنی بر اینکه مهناز افشار این مسئولیت را پذیرفته است.

حمایت مهناز افشار از مادر شوهرش در انتخابات مجلس

مطالب مشابه را ببینید!