مجله تاپ‌ناز‌

تعبیر خواب بر اساس قرآن و روزهای ماه قمری

تعبیر خواب بر اساس قرآن با روز های ماه قمری

قرآن یکی از منابع معتبر تعبیر خواب است، در این مقاله قصد داریم تعبیر برخی از خواب ها با موضوعات مختلف که در زمان های متفاوت اتفاق افتاده است را بر اساس قرآن ارائه دهیم، اکثر خواب هایی که در طول شب می بینیم حامل پیام های مهمی هستند که خود انسان ها از درک آنها عاجز و ناتوان است بر همین اساس برای تعبیر صحیح این خواب و رویاها نیازمند منبعی معتبر هستیم.

بسیاری از کتاب ها که در مورد تعبیر خواب سخن گفته اند که اکثر آنها از معبرین و افراد مشهور و ماهری همچون ابن سیرین است ، اما جالب است بدانید اکثر سخنان این افراد بدون سند و دلیل معتبر است ، اما اکثر مردم برای تعبیر خواب های خود از این دست کتاب ها استفاده کرده اند و با توجه به اتفاقات و پیش آمد هایی که شبیه به تعبیر این معبرین بوده به کتاب ها و تعبیرات آنها ایمان آورده اند، ولی به طور کلی نمی توان با اطمینان از این نوع کتاب ها استفاده کرد زیرا تعبیر خواب بسته به مواردی همچون زمان، مکان و.. دارد که باید مورد توجه قرار گیرد. بر اساس سخنان ائمه زمانی که فرد رویایی را در خواب می بیند،اگر بخواهد تعبیر آن را از قرآن پیگیری کند باید مشخص شود که در شب چندم ماه قمری آن خواب را دیده، طبق بیانیه ائمه هر کس بخواهد خواب خود را بر اساس آیات قران تعبیر کند باید معلوم شود در شب چندم ماه قمری خواب دیده است مثلا در صورت خواب دیدن در شب هشتم ماه، در سوره هشتم و در آیه هشتم همان سوره خوابش تعبیر خواهد شد.

تعبیر خواب بر اساس قرآن و روزهای ماه قمری

تعبیر آیات قران بر اساس روزهای ماه قمری


شب اول ماه قمری
سوره فاتحه از سوره های اول قرآن است که با نام و یاد خدا آغاز می شود(بسم الله)،اگر فردی در شب اول ماه خواب ببیند تعبیر آن به این شکل است که فردی دارای مقام و جایگاه نامه به بیننده خواب می فرستد که خوشحالی و شادی ببینده خواب را در پی دارد. بنابر سخنان بزرگان و ائمه در این سوره و به خصوص آیه(الحمدالله رب العالمین) نعمتی جدید به بیننده خواب خواهد رسید که شکرگذار آن خواهد بود

شب دوم ماه قمری
در شب دوم ماه قمری اگر فردی رویایی ببیند برای تعبیر آن به سراغ سوره بقره و آیه دوم آن می رویم ، از این آیه این چنین برداشت می شود که وجود کلمه(الم)در آیه دوم این معنا را می دهد که به بیننده خواب خبری می رسد که عزت و بزرگی و شادمانی را به دنبال دارد.

مطلب مشابه: تعبیر خواب دوست و رفیق؛ تعابیر دیدن دوستان و رفیق در خواب

شب سوم ماه قمری
اگر بیننده خواب در شب سوم ماه قمری خواب ببیند، برای تعبیر آن به سراغ آیه سوم سوره آل عمران می رویم، که با استنباط کردن آن به این نتیجه می رسیم که تعبیر آن فراهم شدن سه چیز باهم است. شب چهارم ماه قمری

اگر بیننده خواب در این شب خواب ببیند مطابق با آیه چهاردهم سوره نساء خانم جدید، یا مال فراوان و ثروتی عظیم به خانه بیننده خواب خواهد رسید و یا اینکه از افراد فامیل، دوستان و بستگان یا حتی خانواده به او هدیه ای با ارزش بالا داده می شود.

شب پنجم ماه قمری
اگر در شب پنجم از ماه قمری فردی خواب ببیند برای تعبیر آن به سراغ استنباط از آیه پنجم از سوره مائده می رویم، جالب است بدانید تعبیر آن به این شکل است که از سوی فردی که احتمالا مسلمان است به بیننده خواب می رسد و احتمال دارد به طریق دیگری شادمان شود.

شب ششم ماه قمری
از استنباط آیه ششم سوره انعام دریافت می شود که به ببینده خواب چیز نامطلوبی به می رسد و از طرف فرد بزرگ و دارای مقامی که بزرگ زاده است مورد خواری و حقارت قرار می گیرد.

شب هفتم ماه قمری
مطابق با آیه هفتم سوره اعراف و با استدلال و استنباط از معانی آن به این نتیجه می رسیم که به ببینده خواب اعمال و کارهایی سپرده می شود که اگر تلاش های بی وقفه انجام دهد به بلند مرتبه گی و جایگاه و مقام دست می یابد و با کوتاهی و دست کشیدن از تلاش نیز خوار می شود.

مطلب مشابه: تعبیر خواب قبرستان و تعبیر خواب دیدن قبر از دید معبران غربی و اسلامی

شب هشتم ماه قمری
اگر فردی در شب هشتم ماه قمری خواب ببیند بهتر است برای تعبیر آن سری به آیه هشتم سوره انفال بزنیم و آن اینگونه تعبیر می شود که دشنمی ، درگیری و یا ستیزه ای بین صاحب خواب و فرد دیگری پیش می آید که این دعوا به محکمه و به نزد قاضی برده می شود و حکم نهایی به سود بیننده خواب خواهد بود

شب نهم ماه قمری
بیننده خواب در شب نهم ماه قمری اگر خواب ببیند با استنباط از سوره توبه آیه نهم چنین تعبیری برداشت می شود که دو نفر از نزدیکان آن برای بر هم زدن داد و ستد و معامله ای، صاحب خواب را ملاقات می کنند

شب دهم ماه قمری
بیننده خواب برای تعبیر خواب خود باید به سراغ سوره یونس و آیه دهم این سوره برود، از معنای این آیه چنین برداشت می شود که بیننده خواب کار خوب و خیری را انجام می دهد که سودی دنیوی و اخروی برای او رقم می خورد.

شب یازدهم ماه قمری
با استناد و استنباط بیننده خواب از سوره هود آیه یازدهم اینگونه درک می سود که برای صاحب خواب مشکلی ایجاد می شود که از نظر افراد نزدیک او کاری سخت و مشکل است ولی با صبر و تحمل بیننده خواب این مشکل و مصیبت ایجاد شده ختم بخیر می شود.

شب دوازدهم ماه قمری
مطابق با سوره یوسف و آیه دوازدهم آن اینگونه برداشت می شود که بیننده خواب از فردی که بسیار مورد احترام و عزیز او است دور افتاده و خبری ندارد، که این فرد دو افتاده نیز آینده ای درخشان دارد و سرانجام به دیدار هم می آیند و این دیدار ‌بسیار خرسند و نیکوست.

مطلب مشابه: تعبیر خواب دریا | معنی خوردن آب دریا | شنا کردن | صید کردن | بیرون آمدن و غرق شدن

شب سیزدهم ماه قمری
اگر فردی در این شب خواب ببیند برای تعبیر نیازمند آیه سیزدهم سوره رعد هستیم که این تعبیر از آن برداشت می شود ، که موضوع یا مشکلی باعث ایجاد ناراحتی خاطر و سردرگمی‌ بیننده خواب شده است.

شب چهاردهم ماه قمری
اگر فردی در این شب خواب ببیند برای تعبیر آن به سراغ سوره ابراهیم آیه چهاردهم میرویم و این آیه به این معناست که دوستی یا دشمنی به سراغ بیننده خواب خواهد رفت

شب پانزدهم ماه قمری

برای تعبیر خواب فردی که در شب پانزدهم ماه قمری رویای را در خواب می بیند سوره حجر آیه پانزدهم استناد می کنیم،و از این آیه اینگونه تعبیر می شود،فردی که ممکن است از نزدیکان بیننده خواب باشد ، بحث و دعوا و حرف بی‌ربطی را به بیننده خواب می زند که این سخنان بی ارزش و بی نتیجه است و کار صاحب خواب روبرو خواهد شد

شب شانزدهم ماه قمری
بهتر است برای تعبیر این خواب به سراغ آیه شانزدهم سوره نحل برویم که بدین معناست که برای بیننده خواب خیر و برکت در راه است و از طرف فردی که دارای مقام و جایگاهی است بزرگی به وی اعطا می شود.

شب هفدهم ماه قمری
طبق آیه هفدهم سوره بنی اسرائیل برای بیننده خواب مشکلی ایجاد می گردد که باعث ناراحتی و مشوش شدن صاحب خواب می شود که سرانجام کار او حل می شود اما بهتر است برای رفع بلا صدقه ای به نیازمندان پرداخت کند.

شب هجدهم ماه قمری
با استناد به آیه هجدهم سوره کهف در می یابیم که تعبیر خواب،بیننده خواب به این شکل است که خانه ای جدید نصیب او می گردد

شب نوزدهم ماه قمری

اگر بیننده خواب در شب نوزدهم ماه قمری خوابی ببیند برای دریافت تعبیر آن به سراغ سوره مریم آیه نوزدهم میرویم که این خواب به معنای خیر و برکت برای صاحب خواب است.

مطلب مشابه: تعبیر خواب برف | معنی مشاهده برف در خواب چیست و آیا خوب است؟

شب بیستم ماه قمری
مطابق با آیه بیستم سوره طه، دلیلی بسیار محکم مانند عصای حضرت موسی در خواب به کمک بیننده خواب می آید و در اینجاست که بیننده خواب ، خواب خود را قیاس میکند‌.

شب بیست و یکم ماه قمری
برای تعبیر فردی که در این شب خواب می بیند به سراغ آیه بیست و یکم سوره انبیا میرویم و تعبیر آن به این شکل است که ه فردی که نسبت به بیننده خواب دچار خشم و ناراحتی شده است، این خشم و ناراحتی را نسبت به صاحب خواب برطرف می کند

شب بیست و دوم ماه قمری
برای تعبیر خواب به سراغ سوره حج و آیه ۲۲ می رویم که تعبیر آن به این شکل است که اتفاقی رخ میدهد و باعث مشوش شدن بیننده خواب می شود و هر چه تلاش می کند از آن رها نمی شود.

شب بیست و سوم ماه قمری
با استناد به آیه بیست و سوم سوره مومنون می توان دریافت که خبر نیکی در راه رسیدن به بیننده خواب است که برای اون قابل پذیرش و باور نیست

شب بیست و چهارم ماه قمری

با استناد و استنباط از آیه بیست و چهارم سوره نور در میابیم که بیننده خواب دچار درگیری و نزاع با فردی خواهد شد، که خشم و ناراحتی اون بر طرف دعوا غلبه می کند.

شب بیست و پنجم ماه قمری
بر اساس آیه بیست و پنجم از سوره مبارکه صاحب خواب دچار دعوایی می شود که برای او بسیار ناپسند است و در پی آن مصیبتی بزرگ به او خواهد رسید

شب بیست و ششم ماه قمری

با استناد به سوره شعرا و آیه بیست و ششم همین آیه ، فرد بیننده خواب از سوی فردی عاقل نصیحت می شود تا خشم بیننده خواب فرو رود و شادی و خوشحالی به اون بازگردد.

مطلب مشابه: تعبیر خواب پرستار + معانی مشاهده رویا و خواب پرستار از دید تعبیرگران معروف

شب بیست و هفتم ماه قمری
اگر فردی در شب بیست و هفتم از ماه قمری خوابی ببیند برای تعبیر آن به سراغ آبه بیست هفتم از سوره نحل می رود ،که از این آیه چنین برداشت می شود که فرد بیننده خواب خبری را از سوی فرد جاسوسی می شنود و بعد از بررسی و تحقیقات فراوان در می یابد که خبر رسیده از سوی فرد جاسوس حقیقت داشته است.

شب بیست و هشتم از ماه قمری
: فرد بیننده خواب برای تعبیر خواب خود باید به سوره قصص و آیه بیست و هشتم آن استناد کند، تعبیر آن به این شکل است که فرد خاص و مهمی به دیدار صاحب خواب می آید که این شخص مقصودی از کار و تعبیرش ندارد.

شب بیست و نهم ماه قمری
طبق سوره عنکبوت آیه ی بیست و نه ، تعبیر این خواب اینگونه است که به صاحب خواب ماموریتی داده خواهد شد تا برای هدایت گروهی به راه راست جنگ و تلاش کند که در این صورت پیروز می شود و حال او نیکو خواهد گردید.

شب سی ام ماه قمری
برگرفته از سوره روم آیه سی، برای صاحب خواب اتفاقی رخ خواهد داد که دیگران قصد منصرف کردن او را دارند اما او به شکل صحیحی به سخن دیگران گوش نمی دهد. سخن پایانی هر انسانی در طول زندگی اش دفعات متعددی خواب می بیند که هر خواب معنای خاص خودش را دارد و باید به طور صحیح تعبیر شود، برای تعبیر می توان از قرآن و سخنان انبیا استفاده کرد، زیرا تعبیری واقعی تری را ارائه می دهند و بسیاری از پیامبران و ائمه علم تعبیر خواب داشتند، حال تعبیر قرآن تعبیری کلی تر و تعبیر پیامبران تعبیری جزئی تر است.

مطالب مشابه را ببینید!