عکس بازیگران

تصویر جمشید مشایخی هنگام خدمت سربازی

تصویر جمشید مشایخی هنگام خدمت سربازی

این عکس مربوط به شصت سال پیش است.مشایخی سرباز است.

جمشید مشایخی هنگام سربازی

دکمه بازگشت به بالا