عکس های گلاره عباسی در آمریکا

عکس های جدید گلاره عباسی در خارج کشور

گلاره عباسی بازیگر سریال شیدایی رای شرکت در فستیوال فیلم آسیا پاسیفیک به همراه نرگس آبیار به آمریکا سفر کرده است .

عکس های زیر از گلاره عباسی در این فستیوال منتشر شده است.

گلاره عباسی در خارج

گلاره عباسی در خارج

مطالب مشابه را ببینید!