عکس از کودکی لیلا حاتمی در شبکه یک

لیلا حاتمی در جشنواره کارلووی واری

عکس از کودکی لیلا حاتمی در شبکه یک

گشت زنیهای گاه و بیگاه در فضای مجازی هرازگاه آدمی را با تصاویری روبرو می کند که به اندازه کافی جذابیت برانگیز بوده و اولین حسی که از تماشای آنها به آدم دست می دهد سهیم کردن این جذابیت برانگیزی با دیگر مخاطبان است.

تصویری از کودکی لیلا حاتمی که انگار برآمده از برنامه معروف «نقره» شبکه اول سیما است هم از جمله تصاویری است که جذابیت برانگیز است؛ بدین لحاظ که سادگی و صمیمیتی که این روزها در رفتار لیلا حاتمی دیده می شود در آن روزگار هم نمود داشته است.

کودکی لیلا حاتمی

مطالب مشابه را ببینید!