بیوگرافی لوکا معلم جورجیا در سریال به دنبال رویاها

نام: Simon Grechi سیمونه گروچی

تولد: 2 می 1979 در رم ایتالیا

او برای مدل شدن به شهر میلان امد.  او در سال 2007 در شوی بزرگ بیگ برادر که یک مسابقه مدلینگ در ایتالیا است انتخاب شد و به فینال رسید. او با نام فامیلی مادری اش کار می کند. سیمون در سال 2008 در مجموعه 8 سریال گروه پلیس که چند سری اش در ایران و در شبکه 5 پخش شده شرکت کرد. و به بازی در  سری دوم به دنبال رویا ها پرداخت .

سریال به دنبال رویاها

معلم جورجیا در سریال به دنبال رویاها

سیمون گرچی

معلم جورجیا والری در به دنبال رویاها

بیوگرافی بازیگران سریال به دنبال رویاهابازیگر به دنبال رویهابازیگر به دنبال رویها

مطالب مشابه را ببینید!